Gjennomsnittlig kjørelengde for elbil

Kjøres elbilene kortere eller lenger enn andre biler i løpet av et år? Det er to effekter som drar hver sin vei her. For det krever det en slump entusiame for å dra på langtur med mange av elbilene som er på veiene i dag, men på den annen side brukes mange av dem til pendling og større behov man har for å kjøre, jo mer lønner det seg å kjøpe elbil.

Figuren viser prosentvis kjørelengde for personbiler som er på veien i Norge. Kilde: SSB.

Sammenligning av årlig kjørelengde for elbil og fossilbil (personbiler). Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) (Neste oppdatering: antatt sluttet av mars 2022)

Som vi ser er det ikke store forskjellen i kjørelengde for fossilbil og elbil, og forskjellen ser ut til å bli mindre. Nå skal det sies at SSB henter dataene fra EU-kontrollene, og mange elbiler er så nye at de ikke har vært på EU-kontroll ennå. SSB har derfor estimert kjørelengden deres og dette er forbundet med usikkerhet.

Sammenligning av årlig kjørelengde for nyere elbil og fossilbil (personbiler, 0 til 4 år gamle). Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) (Neste oppdatering: Antatt slutten av mars 2022)