Markedsandel for elbil i utvalgte markeder

Markedsandeler for ladbare biler i store markeder og markeder der det selges mange ladbare biler. Under begrepet ladbare biler (PEV), hører elbiler (BEV) og ladbare hybridbiler (PHEV). Det er ladbare biler man tradisjonelt teller i utlandet.

Markedsandeler i utvalgte markeder over tid. Tall for EU er hentet fra European Alternative Fuels Observatory. Tall fra ellers i verden, er stort sett hentet fra EV-sales.

Marked Markedsandel
PEV 2018
Markedsandel
PEV 2019 til dato
China %
October
5.5%
EU 1.2%
October (all Europe)
2.2%
Global %
October
2.2%
USA %
September
1.9%

Marked Markedsandel ladbare biler 2018 Markedsandel 2019 til dato
Finland 4.7%
November
6.5%
Norway 49%
October
56%
China %
October
5.5%
Switzerland 3.8%
August
4.6%
Ireland %
October
3.9%
Austria 3.1%
October
3.4%
Belgium 3.3%
November
3.0%
Germany 2.5%
October
2.9%
France 2.1%
November
2.7%
United Kingdom 2.6%
September
2.7%
EU 1.2%
October (all Europe)
2.2%
Global %
October
2.2%
Iceland 19%
September
19%
Sweden 8.1%
November
12%
Netherlands 6%
November
11%
USA %
September
1.9%
Japan %
September
0.9%

Figuren viser markedsandeler for ladbare biler (PEV) om ikke annet er angitt. PEV er summen av elbiler (BEV) og ladbare hybrider (PHEV). Kilden for det enkelte tall ses ved å klikke på verdien.

Kilder

Den absolutt beste gratiskilden for opplysninger om salg av elbiler rundt om i verden, er Jose Pontes sin blogg, EV-sales. Han driver også en betalingstjeneste for de som ønsker å gå enda dypere i datamatriale.

For det europeiske bilmarkedet, er European Alternative Fuels Observator en god kilde. Drives av EU-kommisjonen.