Markedsandel for elbil i utvalgte markeder

Markedsandeler for ladbare biler i store markeder og markeder der det selges mange ladbare biler. Under begrepet ladbare biler (PEV), hører elbiler (BEV) og ladbare hybridbiler (PHEV). Det er ladbare biler man tradisjonelt teller i utlandet.

Markedsandeler i utvalgte markeder over tid. Tall for EU er hentet fra European Alternative Fuels Observatory. Tall fra ellers i verden, er stort sett hentet fra EV-sales.

Kilder

Den absolutt beste gratiskilden for opplysninger om salg av elbiler rundt om i verden, er Jose Pontes sin blogg, EV-sales. Han driver også en betalingstjeneste for de som ønsker å gå enda dypere i datamatriale.

For det europeiske bilmarkedet, er European Alternative Fuels Observator en god kilde. Drives av EU-kommisjonen.