Prisutviking for elbilbatterier

Elbilbatterier har utgjort en stor del av produksjonskostnaden for en elbil. Prisen på batterierne har falt fortere enn selv optimistene våget å håpe på. Man regner med at rundt 2025 vil det være like billig å produsere en elbil som en fossil.

graf over fallet i batteripriser
Figuren viser at batteriprisene er sunket med ca 85% fra 2010 til 2018. Kilde: Bloomberg[1]

graf over fallet i batteripriser og produksjonskost for biler
Figuren viser at rundt 2025 regner Bloomberg New Energy Finance med at det er like billlig å produsere elbiler som endre biler. Kilde: Bloomberg[1]

Årsaken til at batteriprisene stuper, er masseproduksjon. Når volumet øker vil man kunne investere mer i forskning og utvikling, og man finner stadig smartere produksjonsmåter, og man får stordriftsfordeler.

graf over fallet i batteripriser
Figuren viser veksten i globalt salg av ladbare biler. Kilde: By Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons.

Som en tommelfingerregel, kan man regne at elbiler kan konkurrere nå batteriprisene er kommet ned til 100 amerikanske dollar (USD) pr kWt batteri, ferdig pakket som en batteripakke klar til bruk(i motsetning til batteriprisen for løse battericeller).

Batteriprodusentene holder produksjonskostnadene sine tett til brystet. Vi ser at Bloomberg regner med at batteriprisen nå er på 200 USD/kWt, men noe informasjon er lekket ut fra batteriprodusentene som gjør at vi antar at noen allerede er en del under dette.

Kilder

[1] New Energy Finance er del av Bloomberg-konsernet. New Energy Finance er et britisk konsulentfirma som er spesialisert på investeringer i fornybar energi og karbonmarkedet. De lager nyheter, datasammenstillinger og analyser, og har ofte truffet med sine fremskrivninger om fornybar energi og elbiler.