Nedgang i salg av drivstoff

Mange lurer på om elbilene i Norge har gjort at bensinstasjonene selger mindre drivstoff. Foreløpig ser det ut som effekten er minimal.

Graf over detaljsalg av bensin og diesel. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Neste oppdatering ventet i midten av april.

Dette er dataljsalg av bensin og autodiesel. Det vil i praksis si salg fra bensinstasjonene. Det kan være annen bruk som kommer i tillegg. Det er også salg av drivstoff til andre enn personbiler, slik som varebiler, busser og lastebiler.

Selv om nå 7,2% (2018) av personbilene i Norge er elbiler, så ser vi ikke noen nedgang i salget av drivstoff ennå. Det kommer av at antall biler i Norge øker jevnt og trutt, at det er få varebiler, busser og lastebiler som går på strøm, og at det var 7,2% elbiler på slutten av 2017 mens drivstoffsalget er målt gjennom hele året. Men dette blir spennende å følge om to-tre år. Kan det være at 2016 var peak drivstoffsalg i Norge?

Preliminary monthly figures for the sale of petrol and auto diesel from gasstations (serviced and self-serviced). Source: Statistisk sentralbyrå (SSB)